post@aicon.no Petromarin Techconsult Qmann
header.logo  
pixel
er.domet.ledig
pixel
pixel
pixel
Tjenester
Driftsavtaler
pixel
Driftsavtaler
Serviceavtaler omfatter overtagelse av kundens serviceansvar og serviceoppgaver. Ytelsen innebærer at AICON AS påtar seg serviceansvaret på kundens tele-, data- og IT systemer og utfører dette som en tjeneste som kunden tradisjonelt har tillagt egne ressurser.

Omfanget av serviceansvaret som vi påtar oss, vil alltid være spesifikt tilpasset den enkelte kundes organisering av de forskjellige funksjoner, løsning og kundens valg av leverandør sammensetting.

I forhold til tjenester spesifisert, er de eksterne driftstjenestene basert på at kunden selv beholder all eiendomsrett og bruksrett til de systemer som er dekket av ytelsen. Driftsansvaret dekker systemer - enten de er fysisk plassert i kundens driftsmiljø, hos aicon as eller i kombinasjoner av dette.
pixel