Aicon lukker virksomheten
Tuesday, 08 March 2005
Styret i Aicon AS har besluttet å avslutte aktiviteten i selskapet fra og med 01.06.08. SAmtlige av selskapets kunder har fått beskjed om dette, og Aicon har, i løpet av vår og sommeren, sikret at våre kunder er blitt overført til andre kvalifiserte leverandører av våre tjenester. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Ronny Meyer på telefon 55 38 85 81. Takk for følget!!!